Chesky, Nataly, State University of New York New Paltz, United States